Green Cardamom Fragrance Sticks

1 345 Kč

luxusní vonné tyčinky, 450 ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

 
Private Collection

Zelený kardamon
Kardamom je jedním z nejstarších koření na světě a používal se v kadidle a parfémech již ve starém Egyptě. Představte si dřevo, koření a sladkost a dotknete se podstaty kardamomu.

Použití
Uspořádejte tyčinky v láhvi. Otáčení tyčinek může ovlivnit jejich životnost. Pokud se jich dotknete, umyjte si ruce vodou a mýdlem.

Vytvořte si příjemnou atmosféru domova pomocí těchto luxusních vonných tyčinek z kolekce Private Collection. Krásně navržené skleněné flakony, jejichž základem je pryskyřičná vůně kardamomu, představují stylový způsob provonění vašeho domova. Jasná a svůdná kombinace jiskřivé mandarinky a aromatického a bohatého koření, dřevité zadní tóny se sladkým jantarem a pižmem dávají prostor luxusní vůni, která dýchá pozitivitou a exkluzivitou.

Varování: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může způsobit alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování. Obsah/obal odevzdejte do sběrny nebezpečného odpadu. Obsahuje: Limonen, methylcyklopentadecenon, ethyllinalool, acetylcedren, cinnamal, linalool, linalyl acetát.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: