Imperial Rose Home Parfume

925 Kč

interiérový parfém, 500 ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

 
Private Collection

Růže

Růže je univerzálním symbolem čistoty a lásky, její sladká a jemná vůně vyvolává pozitivní pocity. Rafinovaná vůně indické růže má uklidňující účinky a pozitivně působí na vaši pokožku.

Použití

Stisknutím malého kulatého tlačítka na boku otevřete a zavřete stříkací pumpičku. Držte nádobku ve vzpřímené poloze a rozprašujte po místnosti, aby se vůně dokonale rozvoněla.

Základem domácího parfému Imperial Rose jsou intenzivní tóny růže v kombinaci se svěžími vodními prvky a tradičním zeleným čajem, který dodává vůni přírodní charakter. Parfém získává hřejivý a elegantní nádech díky pižmovým a pudrovým základním tónům.

Jediným stříknutím si okamžitě přizpůsobíte atmosféru v místnosti a kdykoli vytvoříte povzbuzující atmosféru.

Varování: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může způsobit alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a lze je snadno odstranit. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Obsah/obal odevzdejte do sběrny nebezpečného odpadu. OBSAHUJE: Linalool, Nerol, Citronellol, Geranyl acetát, Limonen.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: