Wild Fig Home Perfume

890 Kč

interiérový parfém, 500 ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

 
Private Collection

Čerstvý fík

V mnoha orientálních zemích je fík symbolem plodnosti a reprodukce. Čerstvý fík je známý svými hydratačními vlastnostmi a sladkou zemitou vůní. Vůně čerstvého fíku připomíná teplé dny, kdy je vzduch naplněn vůní zralého letního ovoce z Dálného východu.

Použití

Stisknutím malého kulatého tlačítka na boku otevřete a zavřete stříkací pumpičku. Držte nádobku ve vzpřímené poloze a rozprašujte po místnosti, aby se vůně dokonale rozvoněla.

Domácí parfém založený na vůni zralých letních fíků v sobě skrývá lákavou kombinaci šťavnatých zralých italských fíků, které se mísí s čínským kosatcem a svěžími kořeněnými tóny hřebíčku. Krásný pokojový sprej Wild Fig je dokonale obohacen o krémové kakao a nuance indického santalového dřeva.

Okamžitě si přizpůsobte místnost pouhým jediným stříknutím a vytvořte tak kdykoli povzbuzující atmosféru.

Varování: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může způsobit alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: omyjte velkým množstvím vody/mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a lze je snadno odstranit. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: vyhledejte lékařskou pomoc. Obsah/obal odevzdejte na sběrné místo nebezpečného odpadu. OBSAHUJE: Cis-4-terc-butylcyklohexyl-acetát, linalool, alfa-isomethyl-ionon.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: