Umění oduševnělého života: Co je vděčnost?

Naši filozofii „umění oduševnělého života“ uvádíme v život prostřednictvím našeho kompasu, který slouží jako průvodce osobní spokojeností. Tento měsíc se zaměřujeme na vděčnost, jeden z ukazatelů na našem kompasu. Vděčnost totiž vnímáme jako něco, co se můžete naučit a co vám může do života přinést více radosti.

Vděčnost je velmi důležitým tématem, protože ve skutečnosti určuje, jak prožíváte život, a to jak jeho vrcholy, tak i pády. Je to jako příměr, že sklenice je z poloviny plná nebo z poloviny prázdná. Pěstování postoje vděčnosti je něco, co se můžete naučit a co vám dává jednoduchý návod, jak prožívat více radosti v každodenním životě: více vděčnosti = více radosti.
Existují také různé formy vděčnosti. Můžete být vděční za osobu, za něco hmotného nebo za nějakou zkušenost či zážitek. Vděčnost můžete přijímat a můžete ji vyjádřit někomu jinému. A pak je tu ještě jedna okolnost: časová stránka. Můžete být vděční za něco, co se stalo v minulosti, nebo můžete být vděční za něco, co prožíváte tady a teď, a pak je tu vděčnost vůči budoucnosti, která začíná prostým aktem vděčnosti za to, že žijete, a za každý nový den a příležitost, kterou vám může přinést.
Díky tomu se pak budete cítit šťastnější, méně úzkostní a optimističtí ohledně toho, co vás čeká. Bylo prokázáno, že přijímání nebo vyjadřování vděčnosti uvolňuje v mozku dopamin a serotonin, které jsou označované jako hormony dobré nálady. Vděční lidé neberou nic jako samozřejmost. Bývají méně stresovaní, lépe spí, mají více vitality a energie a pozitivně čelí životu. Výzkumy prokázaly, že vděčnost ovlivňuje vaši emocionální i fyzickou pohodu, proto se nedržte zpátky a vyjadřujte vděčnost, kdykoli můžete. Nebudete toho litovat. Její konečný účinek možná nejlépe vysvětluje rčení: „Nejsou šťastní lidé, kteří jsou vděční. Šťastní jsou vděční lidé.“