Umění oduševnělého života: Co je láska?

Láska je zvláštní věc. Na světě neexistuje čin, který by nebyl vykonán ve jménu lásky. O lásce byly vytvořeny miliony knih, básní, filmů a písní. Ve jménu lásky se stavěly pomníky, vedly se kvůli ní války, v duchu lásky se obětují a také tvoří nové životy. Je to všeobjímající kruh emocionální energie, který se může pohybovat jakýmkoli směrem, který si vyberete. Žárlivost, nenávist, strach, smutek, žal a bolest na jedné straně jeho spektra; soucit, laskavost, vášeň, vděčnost, odpuštění a radost na straně druhé.
Láska je pravou podstatou života, bez ní by nemělo smysl nic, co děláme nebo o co usilujeme. Láska nás pohání kupředu, abychom naplnili své sny, vášně a touhy, a určuje naše hodnoty a etiku. Především nás však láska spojuje s druhými. Vytváří pouta a upevňuje vztahy naplněné důvěrou a porozuměním. Pomáhá nám vyléčit se z bolesti a překonat rozdíly.
Láska je také to, co nás nutí povznést se nad sebe sama a dokázat větší věci, než jsme kdy považovali za možné. Přestože je láska univerzálním jazykem, který mohou všichni lidé cítit, vidět a prožívat, zůstává stejně neuchopitelná jako neřešitelná záhada. Proč například u někoho prožíváme lásku na první pohled, ale ne u každého? Proč milujeme určitá jídla a jiná nemáme rádi? A proč nás nějaká hudební skladba dojme natolik, že nás rozpláče, zatímco některé písně nám mohou jít na nervy? To opravdu nevíme, že? Ale víme, že láska je neuvěřitelně příjemná. A intuitivně víme, že bez ní nejsme celiství.
I když jejímu fungování pravděpodobně nikdy zcela neporozumíme, udělali bychom téměř cokoli, abychom mohli milovat a být milováni. Protože láska vám může dát pocit sounáležitosti a bezpečí, síly a klidu, štěstí a radosti. A zatímco někteří z nás se za ní honí celý život, je v nás ukotvena už ode dne narození. Ve jménu lásky tedy otevřete své srdce, zbořte všechny bariéry, které jste kolem něj postavili, a osvoboďte se. Darujte si lásku a šiřte ji všude, kam přijdete. Kdybychom to dnes všichni udělali o trochu víc než včera, co myslíte - změnilo by to zítřek?