Poznejte svůj kompas pro osobní pohodu

Ve společnosti Rituals věříme, že nejvyšší formy osobní prosperity dosáhneme sjednocením těla, mysli a duše. Proto jsme vytvořili Umění oduševnělého života spolu s 13bodovým kompasem, který vás provede klíčovými tématy, abyste zjistili, co vás činí skutečně šťastnými.

Skvělé na kompasu je, že se nemusíte zabývat úplně celým, ani nemusíte dělat zásadní změny ve svém životě. Vyberte si témata, která vás zajímají, nebo projděte celou cestu. Záleží jen na vás. Cílem je vytvořit si svůj vlastní kompas,
vědomé rutinní postupy a každodenní drobné návyky, které podporují harmonii mezi tělem, myslí a duší, a tím vás přibližují k vašemu pravému já.
Objevte tedy kompas Umění oduševnělého života a to, co pro vás mohou jednotlivé body kompasu udělat, a nechte se jím vést na své cestě k dokonalé životní spokojenosti. Cesta začíná zde...

REFLEXE
Pečujeme o své tělo a staráme se o své duševní zdraví, často však zapomínáme naladit se na hlas své duše. Pohoda je o sjednocení těla, mysli a duše a reflexe vám pomůže tyto části vašeho já opět sladit.

AUTENTIČNOST
Autentičnost znamená být věrný tomu, kým jste. Jsou věci, které děláte, a reakce, které projevujete, založeny na tom, co společnost považuje za úspěch, nebo je to proto, že se skutečně řídíte svým srdcem?

CÍL
Dva nejdůležitější dny v životě jsou den, kdy jste se narodili, a den, kdy objevíte důvod, proč. Naslouchejte hlasu své duše, který vám osvětlí váš cíl a umožní vám vnést do života větší smysl.

VÁŠEŇ
Bez vášně by život neměl smysl. Dává vám sílu plnit si své sny a touhy; je motorem, který vás žene kupředu a umožňuje vám učit se a růst. Ale především vám dává pocit, že žijete.

VĚDOMÍ
Plné uvědomování si okolního světa vám umožní znovuobjevit štěstí v maličkostech a prohloubí vaše spojení s krásou života. Osvojte si umění všímavosti, pozorujte a skutečně vnímejte.

VDĚČNOST
Pěstování vděčnosti vám poskytne jednoduchý recept, jak zažívat více radosti v každodenním životě. Stačí jen otevřít oči a dívat se. Vždycky je totiž za co být vděčný.

POZITIVITA
Život většinou není růžová pohádka; nejste Popelka a vaše dýně se o půlnoci nepromění v Porsche. Necháte ji tedy přijít nazmar, nebo si uvaříte dýňovou polévku? Volba je na vás...

RADOST
Radost je pocit, kdy se vám zdá, že všechny hvězdy jsou vám nakloněny, že život je naprosto v pořádku takový, jaký je, a vy jste jeho tvůrci. Radost se vám totiž jen tak nepřihodí, musíte se pro ni každý den rozhodnout.

SOUCIT
Soucit je ta tichá síla, která pozvedne náladu každému, komu ji věnujete. Otevřete své srdce a buďte empatičtí k cestě druhých. Nesuďte, jen naslouchejte, protože soucit je pouto, které nás všechny drží pohromadě.

LASKAVOST
Laskavost je jako peřina, která přikryje i ty nejnáročnější situace měkkým objetím uklidňujícího tepla. Buďte vždy laskaví, protože váš laskavý postoj může někomu jinému změnit den k lepšímu.

ROZUMNOST
Lítost je minulostí a úzkost budoucností, ale radost a štěstí žijí tady a teď. Stačí si uvědomit přítomný okamžik a věnovat mu plnou pozornost, neboť právě tento moment je váš skutečný život.

ODPUŠTĚNÍ
Prožívání křivd, které vám byly způsobeny v minulosti, vám brání vidět krásu přítomného dne. Odpuštění vám umožní nechat to být a jít dál. Odpusťte tedy sobě i druhým a osvoboďte svou duši.

LÁSKA
Láska je podstatou života. Je tím, z čeho jsme stvořeni, co vdechuje život naší existenci a je poutem, které vše spojuje. Za láskou se nemusíte honit, je ve vás, proto otevřete své srdce a nechte lásku proudit.