Savage Garden Refill Hand Wash

Pouze online
485 Kč

náplň mýdla na ruce, 600 ml 

Detailní informace

Detailní popis produktu

 
Private Collection

ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ
Šalvějový olej má povzbuzující a regenerační účinky.

POUŽITÍ
Umístěte láhev na mytí rukou do umyvadla a vyjměte pumpičku. Nakloňte otevřenou plnicí láhev směrem dolů a naplňte prázdnou láhev.

Toto výhodné balení Savage Garden vyrobené z recyklovaných a recyklovatelných materiálů má objem 600 ml, takže můžete svou lahvičku s přípravkem na mytí rukou naplnit dvakrát! Praktický uzávěr navíc usnadňuje plnění a skladování. 1. Vyjměte pumpičku z originálního flakonu. 2. Nakloňte otevřenou lahvičku náplně směrem dolů, abyste naplnili prázdnou lahvičku s přípravkem na mytí rukou. 3. Otočte pumpičku na láhvi zpět. Uzavřete odklápěcí uzávěr a náplň uložte, pokud vám ještě zbývá přípravek, protože ji můžete použít dvakrát. Až láhev s náplní vyprázdníte, můžete ji snadno recyklovat.

NEBEZPEČÍ. Obsahuje eukalyptol, cis-4-tert-butylcyklohexyl acetát, geranyl acetát, linalyl acetát, nerol, tetrametyl acetylhydronaftaleny, tetrahydrolinalool. "(E)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)fenol, eukalyptol, cis-4-terc-butylcyklohexyl acetát, geranyl acetát, linaly acetát, nerol, tetramethyl acetylhydronaftaleny, tetrahydrolinalool. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a lze je snadno odstranit. Pokračujte ve vyplachování. Obsah/obal odevzdejte na sběrné místo nebezpečného odpadu. Zabraňte kontaktu vůně s nábytkem, kůží nebo povrchovou úpravou dřeva. V případě rozlití tekutiny ji okamžitě setřete.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: