Jak nákupem náplní pomáháte chránit planetu

Za každou náplň, kterou si koupíte, zasadíme, ochráníme nebo obnovíme jeden strom.

 

Chcete-li do videa přidat titulky ve svém jazyce, postupujte podle následujících pokynů. Klikněte na tlačítko přehrát níže uvedené video. Potom přejděte na ikonu nastavení (vypadá jako ozubené kolečko). Klikněte na tlačítko Titulky/CC, poté na funkci Automatický překlad, vyberte svůj jazyk a přehrajte si video.

 

Existuje mnoho důvodů, proč jsou stromy pro naši existenci životně důležité – od poskytování kyslíku, který dýcháme, až po prevenci eroze půdy. Jejich přirozená schopnost pohlcovat CO2 ze vzduchu a nahrazovat ho kyslíkem z nich činí klíčového hráče v našem boji proti změně klimatu. A přestože nelze popřít, že je třeba drasticky snížit naše emise CO2, výzkum ukázal, že přirozená klimatická řešení, jako je zalesňování a ochrana původních lesů, by mohla pohltit 11–15 miliard tun CO2 ročně. To je 30 % toho, co je potřeba k udržení světové teploty výrazně pod cílem 1,5 stupně Celsia, který si klade Pařížská klimatická dohoda.

 

V Rituals jsme se tedy vydali na misi. K dnešnímu dni svět přišel o třetinu své lesní plochy, což odpovídá dvojnásobku rozlohy USA. Ačkoliv změna klimatu kolem nás probíhá rychleji, než se předpokládalo, stále máme čas změnit směr, pokud budeme všichni společně jednat. Proto jsme se v loňském roce zavázali, že za každou prodanou náplň během roku zasadíme, zachráníme nebo obnovíme jeden strom. Stanovili jsme si cíl pečovat o 5 milionů stromů a v lednu letošního roku jsme s hrdostí oznámili, že jsme ho dosáhli! Ale u toho se nezastavíme. I v roce 2023 budeme za každou prodanou náplň vysazovat, chránit nebo obnovovat jeden strom.

 

PROČ VYSAZOVAT, CHRÁNIT A OBNOVOVAT STROMY?

 

Svět potřebuje více stromů, to je jisté. Přirozenou reakcí by tedy bylo vysazovat další stromy, což je rozhodně potřeba (a my to děláme!), ale výzkum ukázal, že ochrana a obnova starších stromů ve stávajících přirozených lesích může mít větší účinek na pohlcování CO2 než pouhá výsadba nových stromků. Jeden akr vzrostlých stromů pohltí za jeden rok stejné množství uhlíku, jaké vyprodukuje automobil, který ujede 26 000 kilometrů, což je téměř obvod Země. V čem je problém? Stále se kácí. Přestože existují zákony o množství dřeva, které lze vytěžit, nakupovat a prodávat, kvůli vysoké poptávce po dřevěných produktech se nelegální těžba stala celosvětovým problémem. Program OSN pro životní prostředí uvádí, že představuje 10 až 30 % celosvětového obchodu se dřevem. To není tragédie jen pro ekosystémy, které tyto stromy podporují, ale také pro širší životní prostředí. Když se strom pokácí, vyvolá to obrovské uvolnění oxidu uhličitého, který je v něm ukrytý. Ve skutečnosti je odlesňování zodpovědné za 11 % všech globálních emisí skleníkových plynů.

 

Jak tedy nákup náplní pomůže ochránit a obnovit tyto lokality? K ochraně lesů používají naši partneři satelitní monitory, které sledují odlesňované oblasti. Tyto informace pak slouží k ochraně lesů a k boji proti nelegální těžbě dřeva. Pro obnovu těchto území se na znehodnocených plochách vysazují stromy, čímž se zlepšuje půda a pomáhá se obnově vegetace přirozeným způsobem.

 

A přestože podporujeme projekty po celém světě, od Keni (s ClimatePartner) po Indii (s EARTHDAY.ORG™ The Canopy Project), zaměřujeme se především na jeden konkrétní typ dřevin, který hraje obrovskou roli v podpoře životního prostředí: mangrovy.

 

 

SILNÉ MANGROVY

 

Tyto krásné porosty poskytují důležitou ochranu obcím žijícím v jejich blízkosti a pomáhají předcházet záplavám, zejména během bouří. Mangrovy se vyskytují v tropických a subtropických oblastech a jsou jedním z mála porostů, které mohou růst ve slané vodě a vytvářet jedinečné lesy podél mořských pobřeží, břehů a řek. Jsou také domovem pro mnoho druhů ryb, a tím poskytují místním obyvatelům potravu a příjem. Z hlediska změny klimatu je zásadní, že mangrovy jsou jedním z nejúčinnějších pohlcovačů uhlíku, tedy něčím, co je schopno absorbovat více uhlíku, než samo uvolní. Pokrývají pouze 0,1 % rozlohy planety, a přitom ukládají až desetkrát více uhlíku na hektar než suchozemské lesy.

 

Stejně jako mnoho jiných druhů však i mangrovy ubývají. V důsledku povětrnostních jevů souvisejících se změnou klimatu a stoupající hladinou moře mangrovové lesy značně poklesly a rybolov se snížil o 75 %, což vede k chudobě v mnoha oblastech.

 

Proto jsme se zavázali podpořit je – a další druhy na celém světě – prostřednictvím našeho závazku vysadit, chránit nebo obnovit strom za každou náplň, kterou si koupíte. Naše rozsáhlá řada náplní zahrnuje vše od péče o pleť a tělo až po domácí vůně a doplňky do auta. A neustále pracujeme na tom, abychom přidávali další. Nejenže jsou tyto náplně šetrnější k životnímu prostředí, ale každá z nich pomáhá udržovat naše lesy v dobrém stavu a podporuje komunity po celém světě. Připojíte se k naší misi tím, že si koupíte nějakou náplň?